Zakładasz konto w elektonicznym systemie rejestracji
do Integrative Medical Center

Imię:
Nazwisko:
Ulica:
Numer domu/mieszkania
Miasto:
Kod pocztowy:


Data urodzenia:
Typ konta

Płeć:
Mail:
Telefon:
Zawód:
Język:
Kraj:
Newsletter:   
Login musi mieć 5 do 40 znaków. Może skladac się tylko z cyfr (0-9) i liter alfabetu angielskiego (a-z) oraz znaków: ".-_@", nie może składać się tylko z cyfr
Login:
Hasło musi składać się z minimum 6 znaków.
Musi zawierać conajmniej jedą dużą literę, jedną małą literę i jedną cyfrę
Hasło:
Powtórz hasło:
Dane do faktury
NIP
Nazwa firmy
Kod pocztowy:
Miasto:
Ulica:

ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA NIEODWOŁANE ŚWIADCZENIA MEDYCZNE

Zarząd Integrative Medical Center sp. z o.o. z siedzibą w Żernikach Wrocławskich (IMC) informuje, że od dnia 1 sierpnia 2017r. wprowadza się następujące zasady odpłatności za nieodwołanie przez Pacjenta IMC umówionego świadczenia medycznego (np. konsultacji lekarskiej, zabiegów terapeutycznych):

  1. Termin i godzina udzielenia świadczenia medycznego może zostać odwołana lub zmieniona (wg dostępności usługi) na wniosek Pacjenta najpóźniej na 48 godziny przez zaplanowaną godziną poprzez e mail – kontakt@imc.wroc.pl  lub telefonicznie na numer IMC  +48 667 939 372, +48 730 597 597
  2. W przypadku niestawiennictwa Pacjenta w terminie i czasie umówionego świadczenia lub odwołania świadczenia przez Pacjenta później niż na 48 godziny przez zaplanowaną godziną udzielenia świadczenia, IMC należna jest opłata rezerwacyjna w wysokości 20 % ceny danego świadczenia wg obowiązującego cennika za świadczenie jakie miało zostać udzielone. W przypadku odwołania lub niewstawienia się na wizytę później niż 24 godziny przed jej rozpoczęciem, należna jest opłata rezerwacyjna w wysokości 50% ceny danego świadczenia wg obowiązującego cennika.
  3. Opłata rezerwacyjna opisana w punkcie II jest płatna na 2 dni robocze przed kolejnym umówionym w IMC świadczeniem Pacjenta gotówką lub przelewem na rachunek IMC.
  4. IMC jest uprawnione do odmowy rejestracji telefonicznej Pacjenta który nie uiścił opłaty rezerwacyjnej (przy zachowaniu możliwości rejestracji osobistej w siedzibie IMC) lub/i odmowy udzielenia dalszego świadczenia.
  5. IMC w szczególnych wypadkach na wniosek Pacjenta może odstąpić od naliczenia opłaty rezerwacyjnej.

Niniejszej zasady wprowadza się w trosce o zapewnienie optymalnego wykorzystania czasu pracy personelu IMC oraz zapewnienia dostępności usług dla Pacjentów